ga naar twitterga naar facebook

Productcatalogus

Psychopathologie

Geneesmiddelen en somatiek

Herstel

Professionele attitude en gespreksvoering

Ambulantisering

​Voorbehouden handelingen

Professioneel handelen

Modules door leden beschikbaar gesteld

In ontwikkeling

 

Producten met  bevatten geen Flash en kunnen hierdoor op alle devices, ook tablets, worden gebruikt.

 

 

Agressiehantering en Sociale Veiligheid

Doelgroep

Deze module is geschikt voor begeleiders en behandelaren in de GGZ.

Doorlooptijd

Ca. 2 uur.

In deze module wordt gemaakt van de verschijningsvormen van agressie zoals beschreven door Nico Oud in Agressie, effectief verplegen, handboeken voor evidence based verpleegkundig handelen.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus weet de cursist:
- Welke verschijningsvormen er zijn van agressie en hoe ze te herkennen en benoemen.
- Wat de vier belangrijkste verklaringsmodellen voor agressief gedrag zijn.
- Wat de attributietheorie is.
- Welke communicatieve vaardigheden je kunt inzetten in welke fases van agressie.
- Wat confronteren, grenzen stellen en de-escaleren inhouden.
- Wat de theorie is rond vroegsignalering en risicotaxatie.

Blended training

Naast de module zijn enkele filmpjes opgeleverd die als lesmateriaal kunnen worden ingezet tijdens een face-to-face-training. Daarbij dient een korte trainingshandleiding als houvast voor de trainer, zodat hij weet hoe hij de filmpjes kan inzetten.

Toetsing

Aan het einde van de module zit een toets van 22 vragen, waarbij je een score van 70% moet behalen om de e-learning module te voltooien.

Accreditatie

Voor deze module is geen accreditatie verleend.

 

 

Eigenaar

Deze module is ontwikkeld door OCD Opleidingen in opdracht van Dimence Groep.