ga naar twitterga naar facebook

Productcatalogus

Psychopathologie

Geneesmiddelen en somatiek

Herstel

Professionele attitude en gespreksvoering

Wetgeving

Ambulantisering

Voorbehouden handelingen 

Professioneel handelen

Forensische leerlijn 

Modules door leden beschikbaar gesteld

In ontwikkeling 

 

 

Producten met  bevatten geen Flash en kunnen hierdoor op alle devices, ook tablets, worden gebruikt.

 

 

Bipolaire stoornissen

Doelgroep

Doorlooptijd

4,5 uur

Inhoud

Deze e-learning module gaat over de farmacotherapeutische behandeling van bipolaire stoornissen. De behandeling van mensen met een bipolaire stoornis vergt creativiteit, tact, doortastendheid, flexibiliteit, een goede timing en een voortdurende afstemming op de mogelijkheden en behoeften van de individuele patiënt. De nieuwe Multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen (april 2015) geeft daarbij houvast. Deze e-learning-module leidt de cursist aan de hand van videolectures en casuïstiek langs de belangrijkste farmacotherapeutische onderdelen van de richtlijn.

Er wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
• behandeling van acute manie en bipolaire depressie
• onderhoudsbehandeling
• somatische aspecten van de behandeling
• kinderwens en zwangerschap van vrouwen met een bipolaire stoornis
• behandeling van kinderen adolescenten en ouderen met een bipolaire stoornis.

In elke aflevering komen een aantal veelvoorkomende beslismomenten en dilemma’s voorbij. In de e-learning module leert de cursist hoe de richtlijn helpt om deze klinische situaties volgens de laatste inzichten op te lossen.

Toetsing

De module bevat een eindtoets met 24 vragen. De cursist krijgt een voldoende als minimaal 70% goed is beantwoord. De toets kan twee keer worden herkanst. Facultatief is er 4 weken na de succesvolle afronding van de eindtoets een retentietoets wordt aangeboden. 

Gebruikersgroep

Kennis over het onderwerp en ervaringen m.b.t. de implementatie van deze module worden door de leden van GGZ Ecademy uitgewisseld in de gebruikersgroep Psychopathologie.

Accreditatie