ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over Praktijktraining Infectieziekten in de GGZ

Praktijktraining Infectieziekten in de GGZ

Doelgroep

Trainers en medewerkers (bijvoorbeeld aandachtfunctionarissen infectieziekten, verpleegkundigen, artsen, docenten en nurse practitioners) die de praktijktraining Infectieziekten in de GGZ verzorgen.

Opzet

Het draaiboek biedt bruikbaar materiaal om een maatwerk training samen te stellen, naar behoefte van de instelling/team en afgestemd op de beschikbare trainingstijd. 

Elementen

In combinatie met de e-learning Infectieziekten in de GGZ biedt dit materiaal uitgebreide mogelijkheden om een blended leertraject samen te stellen.

Door de korte duur kan gemakkelijk aangesloten worden bij de bestaande contactmomenten en overlegstructuren, zoals intercollegiale toetsing, intervisies, teamoverleg en interne studiedagen. Zo kan met minimale inspanning geïnvesteerd worden in de deskundigheidsbevordering van medewerkers.

Serie trainingsmodules

De praktijktraining Infectieziekten in de GGZ maakt onderdeel uit van een serie trainingsmodules die door het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction (Netwerk I&HR) is ontwikkeld. De serie bestaat uit een drietal klinische lessen en een tweetal praktijkgerichte trainingen. De materialen voor deze trainingsmodules zijn vrij en kosteloos beschikbaar via www.netwerkihr.nl

De trainingsmodules kunnen los van elkaar, maar ook in een serie of als aanvulling op de e-learning, worden gegeven.

Expertgroep

Kennis over het onderwerp en ervaringen m.b.t. het gebruik en de implementatie van dit draaiboek worden door leden van GGZ Ecademy uitgewisseld in de expertgroep Geneesmiddelen & Somatiek.

Accreditatie

Een aanvraag van accreditatie voor deze praktijktraining en een blended traject doen de instellingen zelf.

Terug naar overzicht