ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over Omgaan met bijzonder gedrag

Omgaan met bijzonder gedrag

Binnen GGZ instellingen zijn veel medewerkers die niet in de directe zorg werken, maar wel in contact komen met cliënten met psychiatrische problematiek. Vanuit hun ziektebeeld kunnen deze cliënten soms bijzonder gedrag vertonen. Voor medewerkers zonder opleiding in de zorg  kan het lastig zijn te bepalen hoe hierop te reageren.

In deze e-learning module wordt aandacht besteed aan het perspectief van de cliënt: wat zou een cliënt een prettige reactie vinden? Daarnaast worden verschillende vormen van bijzonder gedrag in filmpjes weergegeven. Door te kiezen hoe je hierop zou reageren, bepaal je hoe de situatie zich verder ontwikkelt. Met behulp van vragen en feedback op je antwoorden, krijg je handvatten om als mens èn als professional te reageren op bijzonder gedrag.

Doelgroep

Medewerkers in de GGZ die niet in de directe zorg werkzaam zijn, bijvoorbeeld: secretaresses, receptionisten, beveiligers, logistiek medewerkers, huismeesters.

Doorlooptijd

2 uur.

Leerdoelen

Toetsing

Deze module bevat geen toets.

Accreditatie

Deze module is niet geaccrediteerd.

Inhoudelijk verantwoordelijke

Deze e-learning module is ontwikkeld door GGZ Altrecht en GGzE.

 

 

 

Terug naar overzicht