ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over (Be)handelen naar de wet in de jeugdhulp

Module Gegevensuitwisseling in Bemoeizorg

De module Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg is onlangs opgeleverd aan de leden van GGZ Ecademy


Lees verder...

Verkenning in de jeugd-ggz

Op vrijdag 16 september organiseert GGZ Ecademy samen met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie een verkenningsbijeenkomst met organisaties in de jeugd-ggz. Voor de bijeenkomst zijn opleiders, management en inhoudelijke experts van jeugd-ggz uitgenodigd.


Lees verder...

(Be)handelen naar de wet in de jeugdhulp

Productcode: JuWeJe_LT_0042

Doelgroep

Minimaal opleidingsniveau: MBO

• Verpleegkundige
• Verpleegkundig specialisten
• Agogen
• Maatschappelijk werkers
• Vaktherapeuten
• Psychiaters
• Psychologen
• Psychotherapeuten
• Gezondheidstherapeuten
• (Verslavings)artsen
• (Ortho)pedagogen
• Groepswerkers
• Managers/leidinggevenden

Voor het maken van de e-learning  module  is  het  wenselijk  als  de  cursisten  ook  de  basiscursus  ‘(Be)handelen naar de wet in de zorg’ doorlopen.

Doorlooptijd

3,5 uur

Leerdoel


Hoofdleerdoel:  Benoemen  met  welke  wet-  en  regelgeving  hij  te  maken  krijgt  en  hoe  hij  deze  moet toepassen bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden in de jeugdhulp. 

Na  afronding  van  de  e-learning  module  kan  de  hulpverlener  benoemen  hoe  hij  de  wet-  en  regelgeving rondom onderstaande vraagstukken dient toe te passen in de praktijk: 

Kind

• Bij  kinderen tot 12 jaar;
• Bij kinderen tussen de 12 en  16 jaar;
• Bij kinderen tussen de 16 en 18 jaar;
• Als een kind de leeftijd van 18 jaar bereikt;
• Bij het geven van informatie aan/over het kind;
• Bij het geven van toestemming voor onderzoek en behandeling;
• Bij het toepassen van de verwijsindex risicojongeren;
• Bij een vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld;
• In samenwerking met de leerplichtambtenaar. 


Vertegenwoordiger(s)

• In samenwerking met ouders met gezag;
• In samenwerking met ouders zonder gezag;
• In samenwerking met een voogd;
• In samenwerking met gescheiden ouders;
• In samenwerking met stiefouder(s);
• In samenwerking met pleegouder(s);
• Bij afwezigheid van één of beide ouders met gezag;
• In samenwerking met verwanten zonder gezag. 

Privacy

• Informatie aan / met het kind (mondeling of digitaal);
• Informatie aan ouders (met en zonder gezag);
• Informatie aan gescheiden ouders; Informatie aan de voogd;
• Informatie aan de gezinsvoogd;
• Informatie aan de huisarts;
• Informatie-uitwisseling met de gemeente (toegang, beleidsinformatie, facturering en controle);
• Informatie-uitwisseling met overige hulpverleners / instanties (andere jeugdhulpverleners, school, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Verwijsindex Risicojongeren, jeugdreclassering); 
• Informatie aan politie en justitie;
• Informatie aan inspectie.


Toestemming (gedwongen zorg)

  Jeugdstrafrecht & jeugdreclassering;
• De rol van kinderbeschermingsmaatregelen;
• Gedwongen opname in de jeugd-GGZ
• (BOPZ)BOPZ-titels: IBS, RM, voorwaardelijke machtiging;
- Dwang en drang; 
- Middelen en maatregelen;
- Vrijheden en vrijheidsbeperking;
- Pedagogische interventies;
- Gesloten jeugdhulp (Jeugdwet);
- Weglopen uit een instelling.

Hulpverleners

• Bij het uitvoeren van werkzaamheden volgens de professionele standaard;
• In geval van hoofdbehandelaarschap; 

• Bij toezicht door inspectie; 

• Bij klachten; 
• Bij calamiteiten.

Accreditatie

Deze module is geaccrediteerd door:

 

 

Terug naar overzicht