ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over Kindcheck voor professionals in GGZ en verslavingszorg

Meldcode mag meer aandacht

Een onderzoek van de Inspectie van de Gezondheidzorg onder ruim 2300 zorgaanbieders en hulpverleners laat zien dat het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de kindcheck nog lang niet overal zijn ingeburgerd.


Lees verder...

Kindcheck voor professionals in GGZ en verslavingszorg

De Wet meldcode helpt u om zorgvuldig en adequaat te handelen als u signalen opvangt van huiselijk geweld of kindermishandeling. De kindcheck is een onderdeel van die meldcode. En geldt dus voor alle professionals waarvoor ook de Wet Meldcode geldt.

De kindcheck verplicht u om in bepaalde gevallen uit te zoeken of een cliënt of patiënt de zorg heeft voor minderjarige kinderen, en zo ja, of die kinderen daar veilig kunnen opgroeien. De kindcheck doet u bij volwassen cliënten / patiënten die in een (medische) situatie verkeren die minderjarige kinderen ernstige schade kan berokkenen. Dus ook als u alleen met volwassenen werkt, bent u verantwoordelijk voor het signaleren van kindermishandeling.

De kindcheck gaat over ‘oudersignalen’: ook als u het kind niet ziet of niets aan het kind ziet, kunt u zich afvragen of een kind veilig is bij zijn ouders. Als professional werkzaam in de GGZ en verslavingszorg bent u in de unieke positie om dergelijke signalen op te vangen en vervolgens met uw cliënt in gesprek te gaan over zijn of haar kinderen. Op deze manier kan de kindcheck helpen ernstige schade te voorkomen die bij kinderen kan ontstaan door de situatie waarin de ouder of opvoeder zich bevindt.

In deze cursus leert u aan de hand van interactieve opdrachten en praktijkgerichte video’s wat de kindcheck inhoudt, waarom het belangrijk is dat u die uitvoert en hoe u dat doet. U krijgt handvatten voor het vragen naar kinderen en naar de opvoeding. De cursus bevat een uitgebreide bibliotheek met aanvullende informatie over de kindcheck en hulpmiddelen om de kindcheck uit te voeren.

Doelgroep

Deze cursus is voor alle medewerkers van de GGZ die volwassen cliënten of patiënten werken (Aandachtsfunctionaris, Maatschappelijk werker, Psycholoog, Psychiater, Psychotherapeut, Sociotherapeut, Verpleegkundige).

Doorlooptijd

1 uur.

Leerdoel

In deze cursus wordt gewerkt aan:

​Accreditatie

Deze module is geaccrediteerd door:

Terug naar overzicht