ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over Seminar over opleidings- en beroepsprofielen

Seminar over opleidings- en beroepsprofielen

Op 12 december 2018 organiseerde GGZ Ecademy een seminar over de betekenis van nieuwe opleidings- en beroepsprofielen voor de praktijk! Twee spreeksters gaven hun visie op het onderwerp. Caroline van Mierlo, adviseur van de beroepsvereniging V&VN, gaf een overzicht van de ontwikkelingen rondom de verpleegkundige profielen. En Annemarie Lucas, projectleider landelijk samenwerkingsverband ggz-agoog en coördinator ggz-agoog van de Hogeschool Windesheim, besprak vanuit ggz-agogisch perspectief de betekenis van de competentie- en opleidingsprofielen. Rob Keukens, inhoudelijk adviseur van GGZ Ecademy, begeleidde na afloop van de presentaties de discussie waarin o.a. de mogelijke rol van GGZ Ecademy werd gesproken.

GGZ Ecademy kan een bijdrage leveren via nieuw te ontwikkelen producten waarin thema’s in de (nieuwe) beroeps- en opleidingsprofielen geaccentueerd worden.  Denk daarbij aan thema's zoals klinisch redeneren of herstelondersteunende zorg. Bovendien kan GGZ Ecademy haar leden ondersteunen bij het nadenken over wat de consequenties van de beroeps- en opleidingsprofielen zijn en hoe hun inhouden een plek kunnen krijgen in de organisaties. 

De presentaties van Annemarie Lucas is via deze link te bekijken. Caroline van Mierlo stelt de hand-out van haar presentatie via deze link beschikbaar. Hieronder volg een uitgebreide toelichting op het onderwerp.

Inmiddels is een werkgroep over de betekenis van nieuwe opleidings- en beroepsprofielen gestart. Ben je lid van GGZ Ecademy en heb je een vraag over dit onderwerp? Stuur een mail naar info@ggzecademy.nl. 

Toelichting op 'De betekenis van nieuwe opleidings- en beroepsprofielen voor de praktijk!'

De beroepsgroep definieert wat de kern van het beroep is en over welke kennis en kunde een beroepsbeoefenaar moet beschikken om de taken die bij het beroep horen uit te kunnen voeren. Zo’n profiel is in zekere zin een consensusdocument en komt tot stand in samenspraak met verschillende partijen zoals beroepsverenigingen, vertegenwoordigers van de werkvloer en experts. Omdat de samenleving verandert voldoen ooit gemaakte omschrijvingen van beroepen en de taken die zij uitoefenen niet meer. Soms ook komen er nieuwe beroepen bij, denk aan de POH ggz.

In de zorg veranderen opvattingen. Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe definitie van gezondheid, het hersteldenken en de ambulantisering heeft zijn intrede gedaan en ook de gezondheids- en welzijnsvraagstukken veranderen van aard. Zo zien we onder invloed van de voortschrijdende dubbele vergrijzing steeds vaker complexe meervoudige problematiek of er zijn steeds meer kinderen die in armoede leven. Dergelijke ontwikkelingen vragen nieuwe vaardigheden van professionals.

In de opleidingsprofielen wordt beschreven wat iemand die in de toekomst een bepaald beroep wil gaan uitoefenen allemaal in haar mars moet hebben wil zij zich kwalificeren als bijvoorbeeld ggz agoog of verpleegkundige. De opleidingsprofielen hebben landelijke geldigheid en gelden dan ook als een soort garantie naar de samenleving; de bevolking mag ervan uitgaan dat een iemand die een bepaald diploma verwerft voldoet aan algemeen geaccepteerde standaarden. In de ggz-instellingen werken veel professionals die niet opgeleid zijn volgens de nieuwe beroepsprofielen en wellicht niet over bepaalde competenties die inmiddels essentieel zijn voor het beroep beschikken. Dit plaatst de instellingen voor het vraagstuk hoe zij hun professionals gaan bij- en nascholen, hoe zij de kennis deficiënties in kaart willen brengen en hoe zittend personeel kan aantonen dat zij beschikken over zogeheten eerder verworven competenties en wat de geldigheid daarvan is. Ook staan instellingen voor de opgave hoe zij stagiaires van mbo- en hbo-opleidingen gaan begeleiden op de afdeling. Van studenten wordt bijvoorbeeld verwacht dat zij zich bekwamen in onderzoeksvaardigheden. Zijn praktijkbegeleiders in het werkveld voldoende geëquipeerd om deze studenten adequaat te begeleiden?

Terug naar overzicht