ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over Suicidepreventie

Meer behoefte aan ggz professionals in de wijk

Er is behoefte aan meer professionals in de wijk die deskundig zijn in het signaleren en ondersteunen van mensen met complexe psychische problemen. De leerproducten van GGZ Ecademy zijn niet alleen relevant voor studenten die later een loopbaan ambiëren in de geestelijke gezondheidszorg maar ook voor degene die zorg in de wijk geven.


Lees verder...

Experts gezocht voor redactieraden

GGZ Ecademy gaat weer verschillende leertrajecten ontwikkelen rond diverse thema’s. Daartoe zoeken we experts die willen meedenken over de inhoud.


Lees verder...

Dit gaan we de komende maanden ontwikkelen

Eind maart hebben de leden van GGZ Ecademy akkoord gegeven op de productkalender, zodat bekend is welke leerproducten we dit jaar ontwikkelen.


Lees verder...

Upcoming GGZ College Suïcidepreventie

GGZ Ecademy werkt samen met GGZ College om kennis en kunde binnen de GGZ te vergroten.


Lees verder...

Suicidepreventie

Doelgroep

Doorlooptijd

3 uur.

Leerdoel

Het aanbieden van handvatten en nieuwe perspectieven aan hulpverleners voor het omgaan met cliënten met suïcidaal gedrag volgens de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Deze richtlijn is uitgebracht in mei 2012.

Accreditatie

Voor deze module is accreditatie verleend door de volgende kwaliteitsregisters:

 

Terug naar overzicht