ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over Meldcode Opfrismodule voor agogen

Meldcode Opfrismodule voor agogen

Productcode: McOfAg_LT_0015

Er is in januari 2019 een wetswijziging geweest met betrekking tot de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze opfriscursus word je even bijgepraat. Wil je meer weten? Volg dan het uitgebreide leertraject Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Doelgroep

Agogen

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject:
Weet je wat er per januari 2019 veranderd is in de wet meldcode, waarom deze verandering is doorgevoerd, en wat dat concreet voor jouw beroepsgroep betekent.
Weet je wat het afwegingskader inhoudt en hoe je deze in de praktijk kan toepassen.

Accreditatie

Voor dit product is geen accreditatie aangevraagd omdat het niet voldoet aan de eisen voor accreditatie.

Terug naar overzicht