ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over Forensische zorg binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Forensische zorg binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Productcode: ForMyO_LT_0199

Dit leertraject richt zich op professionals die dagelijks contact hebben met cliënten met een forensische titel en werkzaam zijn in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Het leertraject geeft kennis over de competenties die je als professional nodig hebt in je werk. De professional leert hoe je herstelondersteunend en krachtgericht werkt met forensische cliënten. Hij is bekend met het belang van informatie opvragen tijdens de instroomfase en ketenpartners. De professional leert hoe hij in contact kan blijven met de cliënt, kan deëscaleren en kan risicofactoren en beschermende factoren monitoren.

Doelgroep

De doelgroep zijn medewerkers die werkzaam zijn in de maatschappelijke opvang/beschermd wonen. De medewerkers kunnen een diverse opleidingsachtergrond hebben. Veel voorkomend zijn:

op het niveau: MBO 3/4

Doorlooptijd

3 uur

Leerdoelen

Na afronding van het basisleertraject weet de professional:

Accreditatie

Voor dit product wordt accreditatie aangevraagd bij Registerplein.

 

Terug naar overzicht