ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over FARE

EFP en GGZ Ecademy lanceren de Forensische Leerlijn

GGZ Ecademy heeft in samenwerking met het EFP en met gelden van KFZ de Forensische Leerlijn ontwikkeld. Met deze leerlijn ontstaat een mooi aanbod waarvan cursisten uit het gehele forensische veld gratis gebruik kunnen maken. 


Lees verder...

FARE

Productcode: ForFAR_LT_0179

In dit leertraject gaat de cursist aan de slag met het risicotaxatie-instrument FARE. Hij leert hoe hij het recidiverisico van een cliënt kan inschatten op basis van dit instrument. Ook leert hij hoe hij de uitkomsten kan interpreteren. Daarnaast leert hij hoe hij veranderingen in de dynamische risicofactoren en het recidiverisico moet monitoren tijdens een behandeling.

Doelgroep

De doelgroep bstaat uit medewerkers die werkzaam zijn in de forensische zorg (ambulant) en direct contact met cliënten hebben. De medewerkers zijn reeds getraind in een risicotaxatie-instrument. Het kan ook dat ze werkzaam zijn in een instelling met cliënten waar het gedrag vraagt om forensische benadering, maar er is niet altijd een forensische titel. Veel voorkomend zijn:
● sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV);
● verpleegkundige (HBO);
● sociaal pedagogisch hulpverlener (SPH);
● psycholoog;
● klinisch psycholoog;
● psychiater;
● sociotherapeut;
● GZ psycholoog;
● maatschappelijk werker.

Op het niveau HBO (+)

Doorlooptijd

1,5 uur

Leerdoelen

Na afronding van het leertraject:

Accreditatie

Voor dit leertraject is accreditatie aangevraagd bij V&VN, Verpleegkundig Specialisten Register, NIP, NVP en Registerplein.

Terug naar overzicht