ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over Seminar Oplossingen voor personeelstekort

Verslag seminar oplossingen voor personeelstekort

Het seminar van GGZ Ecademy van 13 juni stond geheel in het teken van het vinden van oplossingen voor het personeelstekort in de ggz. Drie sprekers zorgden voor drie perspectieven.


Lees verder...

Seminar Oplossingen voor personeelstekort

“Goed zijn voor je personeel, het eigen verantwoordelijkheden geven voor ontwikkeling, aandacht hebben voor hun talenten en die inzetten én bovenal ‘jezelf mogen zijn’,” dat zijn volgens HR-manager van Woonzorgnet Myrna Kusters de belangrijkste ingrediënten om goede werknemers binnen te halen en te behouden. Aangezien Woonzorgnet –sinds vorig jaar lid van GGZ Ecademy- zich 2e bij Werkgever Award van 2017-2018 mag noemen lijkt Kusters het gelijk aan haar kant te hebben.
Kusters was een van de drie sprekers die woensdag 13 juni een volle zaal toesprak met leden van GGZ Ecademy en (andere) belangstellenden. Zij waren afgekomen op het seminar met als thema Oplossingen voor het personeelstekort in de ggz, waar vanuit verschillende perspectieven oplossingen werden aangedragen. Je personeel koesteren en in hun waarde laten, was er dus een van.

Michael Milo, verbinder en nauw betrokken bij het in de praktijk brengen van de uitgangspunten van de stroming de Nieuwe ggz was een van de andere sprekers. In zijn presentatie met de titel Samen beter focuste hij op het veranderde speelveld van de ggz, waarbij we niet voorbij kunnen aan een meer wijkgerichte aanpak van psychiatrische problematiek. “Aandacht voor initiatieven van wijken, aansluiting vinden bij de wegen die mensen met psychische problemen zelf –op social media- al hebben aangelegd en vooral de blik naar buiten richten als ggz-instelling”, is het devies van Milo. Hoe dat als oplossing voor het tekort in de ggz kan dienen? Door aan te sluiten bij initiatieven die er zijn, kan de omgeving van iemand met psychische problemen een belangrijke rol spelen in de kwaliteit van leven. Lang niet altijd heeft iemand een uitgebreid behandeltraject nodig. Vaak kan een goed gesprek op z’n tijd of zingeving door deel te nemen aan activiteiten voorkomen dat iemand een intensief begeleidingstraject nodig heeft.

De derde spreker Martijn Edelbroek van de V&VN liet zien wat de wensen zijn vanuit zijn achterban met verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden. “Terugdringing van de administratieve taken, werkelijk doen waar ze goed in zijn en gehoord worden” zijn geluiden die hij hoort. Zijn advies is dan ook om personeel zelf te laten meedenken met oplossingen en serieus naar ze te luisteren, omdat zij als geen ander weten wat er gaande is op de wekvloer.

Werd dé oplossing gevonden voor het personeelstekort in de ggz? Nee, dat niet, omdat het een combinatie van oplossingen zal moeten zijn. Juist met het benaderen van het probleem vanuit verschillende perspectieven werden de aanwezigen aangezet en geïnspireerd tot nadenken over oplossingen die voor hun eigen instelling gaan werken.

 

Terug naar overzicht