ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over Leerlijn Forensisch

Leerlijn Forensisch volop in ontwikkeling

De afgelopen maanden is met een groot team van deskundigen gewerkt aan het neerzetten van de Leerlijn Forensisch.


Lees verder...

Leerlijn Forensisch volop in ontwikkeling

2018 staat in het teken van de ontwikkeling van een leerlijn voor het complete forensische veld.


Lees verder...

Leerlijn Forensisch

GGZ Ecademy is in samenwerking met EFP en met gelden van KFZ de Leerlijn Forensisch bezig met de uitwerking. Deze leerlijn, bestemd voor het totale forensische werkveld in al z'n contexten en functies, zal gratis toegankelijk zijn voor het hele forensische veld.

Vooralsnog zullen, parallel aan elkaar ruim 20 e-learning producten worden ontwikkeld. Hierbij zullen in eerste instantie de volgende thema's aandacht krijgen.

Alle producten die worden ontwikkeld zijn verdeeld over 4 thema’s en een sub-thema.

Werk- en leefklimaat

Basistrajecten
De forensische cliënt
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
Rol van de forensisch professional

Verdiepingstrajecten
Spanningsvelden en -bogen
Relatie forensisch professional en de cliënt
Omgaan met ethische kwesties (moreel beraad)
Escalatie en de-escalatie
Omgaan met agressie
Relatie team en cliënt
Werkplekondersteuning Leef- en werkklimaat

Risicotaxatie en -management

Basistrajecten
Inleiding Risicotaxatie en -management
Risicotaxatie
Risicomanagement

Verdiepingstrajecten
Risicotaxatie Vroegsignalering
Risicotaxatie instrumenten 
Delictanalyse
FARE 
Risicofactoren en beschermende factoren
MDO en consensusbespreking
Werkplekondersteuning Risicotaxatie - en management

Psychopathologie en delict

Basistraject
Waarnemen van gedrag in de forensische context (was eerst Inleiding psychopathologie & delictrisico)
Werkplekondersteuning psychopathologie & delictrisico

Verdiepingstrajecten
Her en der verdeeld over de verdiepingstrajecten van andere thema’s

Subthema: Maatschappelijke opvang (voor Federatie Opvang)

Basistraject
Forensische professional binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Verdiepingstrajecten
Federatie Opvang - Dwang en drang binnen krachtgericht werken 
Federatie Opvang - omgaan met agressie.  

 

 

 

Terug naar overzicht