ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over Seminar 14 juni 2017: Trends in de ggz

Seminar 14 juni : Trends in de GGZ

Trends in de ggz en wat die betekenen voor de dagelijkse praktijk, dat is het thema van het GGZ Ecademy-seminar van 14 juni in Amersfoort. 


Lees verder...

Seminar 14 juni 2017: Trends in de ggz

Trends in de ggz, dat was het thema van het seminar dat GGZ Ecademy woensdag 14 juni organiseerde in Amersfoort. Drie sprekers belichtten vanuit hun achtergrond en expertise onderwerpen die naar hun idee aandacht vragen.
Het werd een onverwacht mooi, coherent verhaal met drie invalshoeken…

Bauke Koekkoek, lector Psychiatrische Zorg bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, crisisdienstverpleegkundige bij ProPersona en auteur van het boek Verward in Nederland, schetste hoe we, zowel in de ggz als in de maatschappij geneigd zijn bepaald gedrag toe te schrijven aan een stoornis, of, als die diagnose (nog) niet is gesteld, aan eenpersoon. En dat we pas in een veel later stadium kijken naar hoe iemand tot bepaald gedrag komt. De omstandigheden die bepaald gedrag uitlokken, komen daardoor veel te laat aan het licht. Koekkoek schetste een toekomstbeeld van de ggz waarin we niet een intensieve behandelingen aanbieden aan een beperkt groepje cliënten, maar juist een ‘klein beetje behandeling’ bieden aan heel veel mensen. Wat als de kennis uit de ggz verspreid wordt onder andere zorgprofessionals, onder familieleden en andere naasten van een cliënt? Wat als zij met een beetje informatie het verschil kunnen maken?

Presentatie

Presentatie Rob Keukens

Rob Keukens oud-docent aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en als Mental Health consultant verbonden aan het Global Initiative on Psychiatry (GIP) legde in zijn betoog de nadruk op het verschil in benadering van de psychiatrie, waarbij de natuurwetenschappelijke benadering tegenover de geesteswetenschappelijke benadering staat. Hij voorspelt dat de natuurwetenschappelijke benadering op z’n retour is. Niet de stoornis, maar de klachten die zij voortbrengt moeten centraal staan. Mensen hebben geen last van een stoornis, maar van de gevoelens van schuld, schaamte en andere emoties die daarbij om de hoek komen kijken.

Henk-Willem Klaassen is als sociaal psychiatrisch verpleegkundigen werkzaam in de langdurende/ maatschappelijke psychiatrie. Hij schreef onder meer het boek BuurtzorgT, en kijkt hoe mensen met langdurende psychiatrische klachten zo goed mogelijk in hun eigen omgeving kunnen wonen met steun vanuit hun eigen omgeving.

Save the date! 

Het volgende seminar van GGZ Ecademy vindt op 13 december 2017 plaats. 

Terug naar overzicht