ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over Branchegroepbijeenkomsten najaar 2018

Branchegroepen leveren input voor Ontwikkelprogramma 2019

Begin oktober hebben de vertegenwoordigers van leden uit de Specialistische ggz, forensische zorg, verslavingszorg, Begeleid Wonen/RIBW, SGLVG en KJP elkaar tijdens de branchegroepbijeenkomsten gesproken. De uitkomst van deze gesprekken is input voor het Ontwikkelprogramma 2019. 


Lees verder...

Mooie gesprekken met de branches

In oktober kwamen de zes branches binnen GGZ Ecademy bijeen om input te leveren voor het ontwikkelprogramma voor 2018.


Lees verder...

Branchegroepbijeenkomsten najaar 2017

Bij de jaarlijkse prioritering van onderwerpen hebben leden van GGZ Ecademy de belangrijkste rol. Vanuit het perspectief van de leden worden per branche de behoeftes met betrekking tot te ontwikkelen scholingsmaterialen en bijbehorende dienstverlenende activiteiten opgehaald.


Lees verder...

Branchegroepbijeenkomsten najaar 2018

Op dit moment onderscheiden we onder de leden van GGZ Ecademy de volgende branches: specialistische ggz, forensische zorg, verslavingszorg, begeleid wonen/RIBW, SGLVG (sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt) en KJP (kinder- en jeugdpsychiatrie). Met deze branchegroepen worden gesprekken gevoerd over behoeftes op het gebied van scholing en dienstverlening. Binnen alle branchegroepen wordt een prioritering aangebracht in de behoeftes. Gekeken wordt in hoeverre er behoeftes tussen zitten die branche-overstijgend zijn. Op basis van al deze ideeën en prioriteiten stelt GGZ Ecademy een ontwikkelprogramma op dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bestuur, de klankbordgroepleden en de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontwikkelprogramma wordt uitgewerkt in scholing en/of dienstverlening.

De data van de branchegroepenbijeenkomst van dit jaar staan hieronder. Binnenkort kun je je via de links aanmelden. 
Elk lid wordt voor 1 hoofdbranchegroep uitgenodigd (en in sommige gevallen ook voor een bijbranche). Klankbordgroepleden kunnen zichzelf (of mogelijk een vervanger) aanmelden voor de branchegroepbijeenkomst(en) waarvoor ze uitgenodigd zijn. Mocht een lidinstelling ook behoeftes hebben ten aanzien van een andere branches, dan kunnen ze zich ook bij die bijeenkomst aansluiten.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor een bijeenkomst, klik dan op de branchegroep waaraan je wilt deelnemen. Er wordt een e-mail gestart. Vul vervolgens je gegevens in.

Branchegroep Forensische Zorg
Maandag 1 oktober 2018, 10.00 - 12.30 uur
locatie: GGZ Centraal, Amersfoort

Branchegroep Specialistische ggz
maandag 1 oktober 2018, 13.00 - 15.30 uur
locatie: GGZ Centraal, Amersfoort

Branchegroep Begeleid wonen/RIBW
Donderdag 4 oktober 2018, 10.00 - 12.30 uur
locatie: Lister, Utrecht

Branchegroep Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Donderdag 4 oktober 2018, 13.00 - 15.30 uur
locatie: Lister, Utrecht

Branchegroep Verslavingszorg
Maandag 8 oktober 2018, 10.00-12.30 uur
locatie: GGZ Centraal, Amersfoort

Branchegroep LVB (SGLVG)
maandag 8 oktober 2018, 13.00-15.30 uur
locatie: GGZ Centraal, Amersfoort

Terug naar overzicht