ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over Branchegroepbijeenkomsten oktober 2019

Branchegroepen leveren input voor Ontwikkelprogramma 2019

Begin oktober hebben de vertegenwoordigers van leden uit de Specialistische ggz, forensische zorg, verslavingszorg, Begeleid Wonen/RIBW, SGLVG en KJP elkaar tijdens de branchegroepbijeenkomsten gesproken. De uitkomst van deze gesprekken is input voor het Ontwikkelprogramma 2019. 


Lees verder...

Mooie gesprekken met de branches

In oktober kwamen de zes branches binnen GGZ Ecademy bijeen om input te leveren voor het ontwikkelprogramma voor 2018.


Lees verder...

Branchegroepbijeenkomsten najaar 2017

Bij de jaarlijkse prioritering van onderwerpen hebben leden van GGZ Ecademy de belangrijkste rol. Vanuit het perspectief van de leden worden per branche de behoeftes met betrekking tot te ontwikkelen scholingsmaterialen en bijbehorende dienstverlenende activiteiten opgehaald.


Lees verder...

Branchegroepbijeenkomsten oktober 2019

Op dit moment onderscheiden we onder de leden van GGZ Ecademy de volgende branches: Specialistische ggz, Forensische zorg, Verslavingszorg, Begeleid wonen/RIBW, LVB-SGLVG (sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt) en KJP (Kinder- en jeugdpsychiatrie). Met deze branchegroepen worden gesprekken gevoerd over behoeftes op het gebied van scholing en dienstverlening. Binnen alle branchegroepen wordt een prioritering aangebracht in de behoeftes. Gekeken wordt in hoeverre er behoeftes tussen zitten die branche-overstijgend zijn. Op basis van al deze input en prioriteiten stelt GGZ Ecademy een ontwikkelprogramma op dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bestuur, aan de klankbordgroepleden en in de Algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontwikkelprogramma wordt uitgewerkt in scholing en/of dienstverlening.

De data van de branchegroepenbijeenkomst van dit jaar staan hieronder vermeld. Elk lid wordt voor 1 hoofdbranchegroep uitgenodigd (en in sommige gevallen ook voor een bijbranche). Klankbordgroepleden kunnen zichzelf (of mogelijk een vervanger) aanmelden voor de branchegroepbijeenkomst(en) waarvoor ze uitgenodigd zijn. Mocht een lidinstelling ook behoeftes hebben ten aanzien van een andere branches, dan kunnen ze zich ook bij die betreffende branchegroep bijeenkomst aansluiten.

Aanmelden 

7 oktober 2019: Forensische zorg

 • Tijd: van 10.00 uur tot 12.30 uur
 • Locatie: GGZ Centraal, Amersfoort
 • Aanmelden kan tot 23 september 2019

7 oktober 2019: Specialistische ggz

 • Tijd: van 13.00 uur tot 15.30 uur
 • Locatie: GGZ Centraal, Amersfoort
 • Aanmelden kan tot 23 september 2019
 

8 oktober 2019: Begeleid wonen - RIBW

 • Tijd: van 10.00 uur tot 12.30 uur
 • Locatie: GGZ Centraal, Amersfoort
 • Aanmelden kan tot 30 september 2019

8 oktober 2019: Kinder- en jeugdpsychiatrie

 • Tijd: van 13.00 uur tot 15.30 uur
 • Locatie: GGZ Centraal, Amersfoort
 • Aanmelden kan tot 30 september 2019
 

10 oktober 2019: Verslavingszorg

 • Tijd: van 10.00 uur tot 12.30 uur
 • Locatie: Lister, Utrecht
 • Aanmelden kan tot 30 september 2019

10 oktober 2019: LVB-SGLVG

 • Tijd: van 13.00 uur tot 15.30 uur
 • Locatie: Lister, Utrecht
 • Aanmelden kan tot 30 september 2019
 

* GGZ Ecademy kan besluiten een training te annuleren als er onvoldoende aanmeldingen zijn, dit zal altijd in overleg gebeuren.

Terug naar overzicht