ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over ADHD en middelengebruik bij adolescenten (ADHDM_LT_0087)

ADHD en middelengebruik bij adolescenten (ADHDM_LT_0087)

Dit leertraject is ontwikkeld naar aanleiding van de reeds bestaande richtlijn ADHD en middelengebruik bij adolescenten. De richtlijn bestaat uit informatie over screening, diagnostiek en behandeling in de GGZ en verslavingszorg bij adolescenten. Ook is er een bijbehorende handleiding voor hulpverleners en een werkboek voor gebruik bij cliënten. Dit leertraject gaat aan de hand van een viertal casussen specifieke situaties uitlichten en geeft hierbij tips aan de deelnemer over het gebruik van de
richtlijn en overige beschikbare materialen. 


Doelgroep

De doelgroep zijn hulpverleners die cliënten behandelen met ADHD en/of met middelengebruik. Daarnaast dienen zij reeds bekend te zijn met cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering.
• agogen; 
• verpleegkundigen; 
• verpleegkundig specialisten;
• psychiaters 
• (gz)-psychologen; 
• behandelaren psychische zorg; 
• psychotherapeuten; 
• artsen.

Op het niveau:
• HBO;
• HBO+; • WO.

Gemiddelde doorlooptijd

4 uur

Leerdoelen

• De deelnemer weet waarom het belangrijk is om alert te zijn op de combinatie van middelengebruik en ADHD 
• De deelnemer kent de risico’s bij gecombineerde problematiek ADHD in combinatie met middelengebruik 
• De deelnemer is bekend met de richtlijn ADHD en middelengebruik bij adolescenten. 
• De deelnemer is bekend met de handleiding en het werkboek bij de richtlijn ADHD en
middelengebruik 
• De deelnemer is bekend met screening en diagnostiek bij ADHD en middelengebruik 

Opzet leertraject

Het leertraject is ontwikkeld in aanvulling op de reeds bestaande richtlijn, handleiding en het werkboek bij ADHD en middelengebruik bij adolescenten. In het leertraject wordt verwezen naar deze materialen voor verdere diepgang in de stof.

Accreditatie

Terug naar overzicht