ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over Suïcidepreventie Herhaling & Verdieping

Meer behoefte aan ggz professionals in de wijk

Er is behoefte aan meer professionals in de wijk die deskundig zijn in het signaleren en ondersteunen van mensen met complexe psychische problemen. De leerproducten van GGZ Ecademy zijn niet alleen relevant voor studenten die later een loopbaan ambiëren in de geestelijke gezondheidszorg maar ook voor degene die zorg in de wijk geven.


Lees verder...

Experts gezocht voor redactieraden

GGZ Ecademy gaat weer verschillende leertrajecten ontwikkelen rond diverse thema’s. Daartoe zoeken we experts die willen meedenken over de inhoud.


Lees verder...

Dit gaan we de komende maanden ontwikkelen

Eind maart hebben de leden van GGZ Ecademy akkoord gegeven op de productkalender, zodat bekend is welke leerproducten we dit jaar ontwikkelen.


Lees verder...

Upcoming GGZ College Suïcidepreventie

GGZ Ecademy werkt samen met GGZ College om kennis en kunde binnen de GGZ te vergroten.


Lees verder...

Suïcidepreventie Herhaling & Verdieping

Iedereen die werkzaam is in de ggz krijgt te maken met cliënten die suïcidaal gedrag vertonen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die voor zelfdoding kiezen vaak niet dood willen maar dat ze van de gevoelens of problemen af willen. Het leertraject Suïcidepreventie Herhaling en verdieping is een vervolg op het leertraject Suïcidepreventie Basis.
In het leertraject Suïcidepreventie Herhaling en Verdieping wordt de kennis over suïcidepreventie en de multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en Behandeling van suïcidaal gedrag herhaalt, opgefrist en geactualiseerd met resultaten van recente onderzoeken. Er wordt geadviseerd dit leertraject een half jaar tot een jaar na het volgen van de het basis leertraject aan te bieden.

Doelgroep

Dit leertraject is bestemd voor aal medewerkers in de ggz die contact hebben met cliënten. Dit zijn onder andere:

Gemiddelde doorlooptijd

5 uur

Doelstelling

Het leertraject Suïcidepreventie Herhaling en Verdieping heeft als doel het inzicht in, de kennis over en de vaardigheden voor suïcidepreventie te herhalen en te actualiseren. De deelnemer krijgt de meest recente kennis en instrumenten aangeboden die ondersteunen bij het omgaan met cliënten met suïcidaal gedrag.

Opzet leertraject

Het leertraject bestaat uit zelfstudie materiaal in de vorm van video’s, artikelen en (praktijk)opdrachten. De inhoud en methoden zijn als volgt:
• Signaleren en bespreken aan de hand van een artikel en een praktijkopdracht;
• Een presentatie met een herhaling over suïcidepreventie en verdiepende vragen;
• Verdieping op het gebied van het CASE-interview met een videofragment en een praktijkopdracht;
• Een videofragment en opdrachten over het betrekken van naasten;
• Registreren en Continuiteit van zorg aan de hand van videofragmenten en opdrachten;
• Informatie over zelfhulp aan de hand van een website, vragen en een artikel;
• Veel gebruikte apps op het gebied van suïcidepreventie.

Accreditatie

Voor dit leertraject is geen accreditatie aangevraagd.

Terug naar overzicht