ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over Voorbehouden handelingen Wondzorg

Voorbehouden handelingen Wondzorg

Productcode: VBHWoZ_LT_0064

Handelingen in het kader van wondverzorging behoren (deels) tot de voorbehouden en risicovolle handelingen die een zorgprofessional alleen mag uitvoeren indien hij/zij daartoe bevoegd en bekwaam is. Voor wondverzorging wordt ondersteuning ontwikkeld om de handelingen te leren, te oefenen in een skillslabomgeving en te kunnen toepassen in de praktijk.

Doelgroep

• Verpleegkundigen.
• Verzorgenden IG (VIG).
• Verpleegkundig specialisten.
• Leerling-verpleegkundigen.
• Artsen.
De modules zijn vooral gericht op de eerste vier groepen die zowel intramuraal als ambulant met cliënten werken. In de praktijk komt het nauwelijks voor dat artsen wondverzorging toepassen. Zij geven daartoe wel opdracht door middel van een uitvoeringsverzoek.
Leerling-verpleegkundigen hebben in hun opleiding al geleerd om wonden te verzorgen en hiervoor bevoegdheid gekregen. Het is mogelijk dat zij dit in de praktijk bij cliënten nog niet hebben toegepast. In de praktijk wordt beoordeeld of zij bekwaam zijn.
Professionals in de zorg die bevoegd zijn om wondverzorging toe te passen, hebben deze bevoegdheid gekregen in hun opleiding. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de professionals om bekwaam te zijn en te blijven om deze voorbehouden handelingen te kunnen (blijven) uitvoeren.

Doorlooptijd

De doorlooptijd is 2,5 uur. Als alle stappen van het vaardigheidsonderwijs adequaat worden uitgevoerd is de duur van de totale module 4 uur tot 5 uur (afhankelijk van de tijd die deelnemers investeren in oefenen).

Leerdoelen

Het leertraject is gericht op alle stappen die horen bij het in de praktijk kunnen toepassen van handelingen aangaande wondverzorging. De zorgprofessional kan na afloop van het leertraject:

Accreditatie

Voor dit leertraject is accreditatie aangevraagd bij:

 

Terug naar overzicht