ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over POH-GGZ Problematisch middelengebruik

Leertraject over POH-GGZ problematisch middelengebruik

Deze week is het leertraject POH-GGZ problematisch middelengebruik opgeleverd. Hiermee is het tweede leertraject speciaal voor de POH GGZ een feit.


Lees verder...

POH-GGZ Problematisch middelengebruik

Doelgroep

De doelgroep zijn praktijkondersteuners voor de geestelijkegezondheidszorg (hierna POH-GGZ genoemd). Zij zijn werkzaam binnen de huisartsenzorg en richten zich op de ondersteuning,begeleiding, kortdurende behandeling en zo nodig verwijzing van patiënten met psychische, psychosomatische enpsychosociale problematiek. (functieprofiel poh-ggz, 2014) De POH-GGZ hebben vaak een verschillende opleidingsachtergrond. Veel voorkomend zijn:

Op het niveau:HBO(+).

Doorlooptijd

1,5 uur.

Leerdoelen

Accreditatie

Voor dit product wordt accreditatie aangevraagd bij kwaliteitsregister POH-GGZ.

Over dit leertraject

Dit leertraject werd ontwikkeld met gelden van derden. Hierdoor is het voor iedereen toegankelijk. Kijk op www.pohverslaving.nl onder e-learning voor de inlogprocedure.

 

 

Terug naar overzicht