ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over POH-GGZ, rol en positionering

Leertraject over POH-GGZ problematisch middelengebruik

Deze week is het leertraject POH-GGZ problematisch middelengebruik opgeleverd. Hiermee is het tweede leertraject speciaal voor de POH GGZ een feit.


Lees verder...

POH-GGZ, rol en positionering

De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij het onderzoeken van een psychische of psychiatrische klacht. Hij stelt de mogelijke behandeling vast en verleent verdere begeleiding. Hieronder vallen o.a. consulten, huisbezoeken, telefonische consulten en e- healthbegeleiding. De POH-GGZ werkt altijd voor en onder de begeleiding van de huisarts. In dit leertraject leert de POH-GGZ meer over het invullen van deze taken.

Doelgroep

Praktijkondersteuners voor de geestelijkegezondheidszorg (POH-GGZ). Zij zijn werkzaam binnen de huisartsenzorg en richten zich op de ondersteuning, begeleiding kortdurende behandeling en zo nodig verwijzing van patièˆnten met psychische, psychosomatische en psychosocialeproblematiek. (functieprofiel poh-ggz, 2014) De POH-GGZ hebben vaak een verschillende opleidingsachtergrond. Veel voorkomend zijn:

Niveau: HBO(+)

Doorlooptijd

3 uur

Leerdoelen

Na afronding van het leertraject:

Voorwaarden

De deelnemer heeft de basisopleiding POH-GGZ reeds afgerond.
De deelnemer is in staat de wet- en regelgeving omtrent informatieoverdracht na te leven;

Accreditatie

Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister POH-GGZ: 3 punten

 

Terug naar overzicht