ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over Bewust methodisch werken

Bewust methodisch werken

 

Dit is een bewustwordingsmodule op het gebied van methodisch & doelgericht werken. Methodisch werken is het gestructureerd organiseren van je werk door de pdca-cyclus te doorlopen van gegevens verzamelen, vooruitkijken (plannen, doelen stellen, afspraken maken), uitvoeren en evalueren (checken, leren, plannen bijstellen). Deze module gaat over het doorlopen van deze cyclus en niet zozeer over concrete methodieken.

Doelgroep

Alle behandelaren en verpleegkundigen en anders opgeleiden zoals (woon)begeleiders. Toepasbaar in zowel ambulant werken, klinieken, jeugd, etc. Alle leeftijden. Niveau is minimaal MBO.

Doorlooptijd

2 uur

Leerdoelen

Hoofdleerdoel: Na het afronden van deze module is de cursist bewust van verbetermogelijkheden op het gebied van methodisch & doelgericht werken in de eigen werksituatie.

Na afronding van de e-learning module kan de cursist herkennen en/of benoemen:
- Hoe methodisch & doelgericht hij/zij zelf werkt.
- Wanneer je welke vragen kan stellen en beantwoorden om methodisch & doelgericht te kunnen werken.
- Waarom methodisch & doelgericht werken essentieel is voor effectief werken, goede samenwerking met de client en de collega’s.
- Dat er verschillende methodieken bestaan die ondersteunen bij methodisch & doelgericht werken en wat de algemene principes achter deze methodes zijn.
- Hoe methodisch & doelgericht te werken in de eigen situatie
o Welke methode spreek je af met je cliënt en team?
o Hoe doorloop je de cyclus van gegevens verzamelen, vooruitkijken en terugkijken?
o Welke voordelen de manier van werken concreet oplevert

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (verpleegkundigen).

Terug naar overzicht