ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over Inleiding Verslavingsproblematiek

Inleiding verslavingsproblematiek

Hoe herken je een verslaving en hoe ga je om met cliënten met een verslaving? In het leertraject Inleiding verslavingsproblemtiek vind je de antwoorden.


Lees verder...

Inleiding Verslavingsproblematiek

Bij ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking is sprake van afhankelijkheid of misbruik van genotmiddelen. In de meeste gevallen is dit alcohol. In de ggz hebben we te maken met een nog hoger percentage omdat persoonlijkheidsstoornissen veelvuldig voorkomen bij personen met middelenmisbruik of –afhankelijkheid. Verslavingsproblemen zijn lastig te (h)erkennen en bespreekbaar te maken. Toch is dit erg belangrijk omdat een verslaving niet alleen ernstige schade kan toebrengen aan de gezondheid maar ook omdat het gevolgen heeft voor de behandeling van de cliënt.

Doelgroep

Dit leertraject is ontwikkeld voor alle medewerkers in de ggz die in hun rol te maken krijgen met cliënten met een verslaving.

Gemiddelde doorlooptijd

10 uur exclusief intervisie, 14 uur inclusief intervisie

Leerdoelen

In het leertraject Inleiding verslavingsproblematiek wordt ingegaan op verslaving en afhankelijkheid, en de verschillende middelen en methoden van gebruik. De deelnemer krijgt inzicht in hoe een verslaving gesignaleerd kan worden en hoe om te gaan met cliënten met een verslaving.

Na het volgen van dit leertraject:
• Weet de deelnemer wat een verslaving is en hoe een afhankelijkheid ontstaat;
• Heeft de deelnemer kennis over de belangrijkste middelen en methoden: herkennen van het middel/methode, de gebruiksmethoden, effecten en signalen van gebruik/verslaving en de risico’s en gevolgen;
• Weet de deelnemer dat mensen ook verslaafd kunnen zijn aan bepaald gedrag zoals gamen en gokken;
• Kan een deelnemer een verslaving signaleren en herkent hij/zij de verschillende fases van gebruik/verslaving;
• Heeft de deelnemer kennis over de stadia van gedragsverandering van iemand met een verslaving en de do's en don'ts voor de hulpverlener per stadium;
• Heeft de deelnemer inzicht gekregen in best practices van het omgaan met cliënten met een verslaving.

Opzet leertraject

Het leertraject (in aNewSpring) bestaat uit zelfstudie materiaal in de vorm van video’s, artikelen, een e-learning module en (praktijk)opdrachten. De inhoud en methoden zijn als volgt:

• Afhankelijkheid aan de hand van videofragmenten, een artikel en verdiepingsvragen;
• Kennis over middelen en gedrag met een webinar, een e-learning module, opdrachten en een toets;
• Kennis over het beleid in de instelling ten aanzien van middelengebruik;
• Informatie over de meldcode en kindcheck met een casus;
• Gedragsverandering en omgaan met iemand met een verslaving met animatie, videofragmenten en interviews met een ervaringsdeskundige.

Accreditatie

De e-learningmodule Verslaving, middelen en gokken die in dit leertraject is opgenomen, is geaccrediteerd. Klik voor meer informatie daarover hier.

De accreditatie voor het complete traject is in aanvraag.

Terug naar overzicht