ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over Seminar Blik vooruit

Seminars 2017

Vier keer per jaar organiseert GGZ Ecademy waar iedereen met interesse in de ggz welkom is. Zet de volgende data alvast in de agenda!


Lees verder...

Seminar Blik vooruit

Met een tevreden en trots gevoel kijken we bij GGZ Ecademy terug op het seminar van 14 december 2016 ‘Blik Vooruit’.

Ruim zeventig leden en belangstellenden werden tijdens het seminar Blik Vooruit, ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van GGZ Ecademy, door drie sprekers in anderhalf uur tijd meegenomen naar de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg.
Professor Philippe Delespaul, een van de initiators van de beweging de Nieuwe GGZ, Jiska van den Hoek, waarnemend directeur van GGZ Nederland en Eleonoor de Boevère van de nieuwe beweging MIND schetsten een toekomstbeeld waarbij de cliënt de regie in handen krijgt. In dat plaatje staan cliënt samen met hulpverlening en omgeving in gelijkwaardige verbinding met elkaar, waardoor optimale zorg kan worden verleend. Niet praten óver maar praten mét de cliënt moet ervoor zorgen dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. En die zorg moet net zo op maat gesneden en effectief zijn als bij de behandeling van fysieke klachten.
Dat daarin nog een weg is te gaan, waren de drie sprekers met elkaar eens. Maar ook zagen ze hoe er initiatieven op allerlei fronten zijn die hoop en houvast bieden voor de toekomst. De GGZ is in verandering, laten we ons openstellen voor die verandering en er in participeren.
 

 

De presentaties zijn opgenomen en te bekijken op het videoplatform van GGZ Ecademy. Klik op onderstaande teksten voor de registratie van de presentatie.

- Hoe zorg je dat de patiënt zelf de regie in handen neemt?

  door Dr. Philippe Delespaul (De Nieuwe GGZ)

- Hoe krijg je de patiënt op de juiste plek van zorg?

  door Jiska van den Hoek (GGZ Nederland)

- Destigmatisering van psychische aandoeningen

  door Eleonoor de Boevère (MIND)

Ledenmarkt:

Vanuit de ‘keuken’ van GGZ Ecademy toonden verschillende leden hoe zij de veranderingen in de ggz tegemoet treden door over de grenzen van de eigen instelling heen te kijken en de samenwerking te zoeken. Met scholen bijvoorbeeld, door het delen van e-learning modules, knowhow of docenten. Maar ook met ketenpartners voor wie de e-learning modules van GGZ Ecademy interessant zijn. En natuurlijk onderlinge samenwerkingsverbanden tussen de leden van GGZ Ecademy, bijvoorbeeld in het organiseren van trainingen en het maken van e-learning.

Bij vertrek meldde een van de bezoekers: “Ik ga naar huis met een positief gevoel.” Dat gevoel wil GGZ Ecademy ook de komende vijf jaar vasthouden!

 

Terug naar overzicht