ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over Suicidepreventie basis

Meer behoefte aan ggz professionals in de wijk

Er is behoefte aan meer professionals in de wijk die deskundig zijn in het signaleren en ondersteunen van mensen met complexe psychische problemen. De leerproducten van GGZ Ecademy zijn niet alleen relevant voor studenten die later een loopbaan ambiëren in de geestelijke gezondheidszorg maar ook voor degene die zorg in de wijk geven.


Lees verder...

Experts gezocht voor redactieraden

GGZ Ecademy gaat weer verschillende leertrajecten ontwikkelen rond diverse thema’s. Daartoe zoeken we experts die willen meedenken over de inhoud.


Lees verder...

Dit gaan we de komende maanden ontwikkelen

Eind maart hebben de leden van GGZ Ecademy akkoord gegeven op de productkalender, zodat bekend is welke leerproducten we dit jaar ontwikkelen.


Lees verder...

Upcoming GGZ College Suïcidepreventie

GGZ Ecademy werkt samen met GGZ College om kennis en kunde binnen de GGZ te vergroten.


Lees verder...

Suicidepreventie basis

Inleiding

Iedereen die werkzaam is in de ggz krijgt te maken met cliënten die suïcidaal gedrag vertonen. In de Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en Behandeling van suïcidaal gedrag (MDR) zijn de nieuwste inzichten over de aanpak van suïcide vastgelegd. Een van de belangrijkste thema’s van de richtlijn is om suïcide bespreekbaar te maken. Dit leertraject biedt de hulpverlener ondersteuning en begeleiding om de aanbevelingen uit de MDR toe te passen in het dagelijkse contact met cliënten.

Doelgroep

Dit leertraject is bestemd voor de volgende doelgroep(en):
• Agogen;
• Verpleegkundigen;
• Verpleegkundig specialisten;
• Psychiaters;
• Artsen;
• Psychologen;
• Psychotherapeuten;
• Vaktherapeuten.
Op het niveau:
• MBO;
• HBO;
• HBO+;
• WO.

Gemiddelde doorlooptijd

6 uur

Doelstelling

Het leertraject Suïcidepreventie Basis heeft als doel het aanbieden van handvatten en nieuwe perspectieven aan hulpverleners voor het omgaan met cliënten met suïcidaal gedrag, volgens de Multidisciplinaire richtlijn voor Diagnostiek en Behandeling van suïcidaal gedrag. Deze richtlijn is uitgebracht in mei 2012.
Opzet leertraject
Het leertraject bestaat uit zelfstudie materiaal. De inhoud en methoden zijn als volgt:
• Inleiding Suïcidepreventie aan de hand van een kort videofragment, cijfers en feiten en een vraag;
• De e-learning module Suïcidepreventie inclusief summatieve toets;
• Artikelen en opdrachten over het bespreekbaar maken van suïcidaal gedrag;
• Een videofragment en opdrachten over de continuïteit van zorg;
• Zelfhulp aan de hand van videofragmenten, opdrachten en artikelen;
• Veel gebruikte apps op het gebied van suïcidepreventie.

Terug naar overzicht