ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Basis & Verdieping

Meldcode mag meer aandacht

Een onderzoek van de Inspectie van de Gezondheidzorg onder ruim 2300 zorgaanbieders en hulpverleners laat zien dat het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de kindcheck nog lang niet overal zijn ingeburgerd.


Lees verder...

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Basis & Verdieping

Inleiding

Medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg kunnen te maken krijgen met slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is mogelijk dat de problemen van de cliënt ontstaan zijn door huiselijk geweld. Het is belangrijk dat medewerkers in de GGZ signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling herkennen, erkennen en ernaar handelen.
In dit leertraject wordt geleerd signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling te herkennen en er vervolgens naar te handelen volgens de meldcode van de werkgever. Ook wordt ingegaan op het belang van de kindcheck en wanneer deze uitgevoerd moet worden.

Doelgroep

Dit leertraject is ontwikkeld voor iedereen die werkzaam is in de GGZ.

Gemiddelde doorlooptijd

Tussen de 10 en 15 uur, afhankelijk van het aantal gevolgde modules.

Doelstelling

Dit leertraject bevat een groot aantal modules over huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel gedrag & misbruik en communiceren over geweld. De doelstelling van het leertraject is dat de deelnemer de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de kindcheck kennen en gebruiken in de praktijk. De deelnemer leert signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te (h)erkennen en te handelen volgens het stappenplan en aanbevelingen van de meldcode.
Opzet van het leertraject
Het leertraject bestaat uit zelfstudiemateriaal. De inhoud en methoden zijn als volgt:
• Werken met een meldcode in de GGZ aan de hand van videofragmenten, opdrachten en een e-learning module inclusief summatieve toets;
• De Kindcheck met een e-learning module inclusief summatieve toets en een praktijkopdracht met casus;
• Het onderwerp Communiceren over geweld aan de hand van een video-opname van een presentatie over de gevolgen van kindermishandeling, verdiepingsvragen en een summatieve toets;
• Intervisie met collega-deelnemers;
• Verdiepende modules over onderwerpen zoals kind en trauma, lange termijn gevolgen, seksueel gedrag, seksueel misbruik, oudermishandeling en werken in multidisciplinaire teams. Deze modules zijn over het algemeen webinars aangevuld met verdiepende vragen. De deelnemer kan zelf besluiten welke modules relevant zijn.
In de modules wordt de deelnemer gevraagd om zich te registreren bij Augeo. Na registratie krijgt de cursist 2 opfrismodules, enige tijd na het doorlopen van het leertraject. De deelnemer wordt per e-mail op de hoogte gebracht.

Accreditatie

Voor de uitgebreidere modules in dit traject is accreditatie verleend. Punten kunnen worden behaald door de toetsen te volgen via Augeo.

Terug naar overzicht