ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over Ambulantisering Basis & Verdieping

Ambulantisering Basis & Verdieping

Inleiding

Ambulantisering is de term die wordt gebruik voor het afbouwbeleid van intramurale zorg. Maar ambulantisering is meer dan dat. Om intramurale voorzieningen te kunnen verminderen, moeten er alternatieven worden gevonden op het gebied van wonen, werk, inkomen, dagbesteding, sociale contact en zorg voor cliënten. Ambulantisering betekent met name een andere manier van kijken naar wat cliënten nodig hebben om een zo goed en normaal mogelijk leven te leiden.
In dit leertraject wordt ingegaan op de redenen voor ambulantisering, het geven van herstelondersteunende zorg, de veranderende rol van de helpverlener en tenslotte hoe te functioneren als professional in een ambulante setting.

Doelgroep

Deze module is ontwikkeld voor alle medewerkers in de GGZ die ambulant gaan werken of hiermee net zijn gestart.

Gemiddelde doorlooptijd

16 uur exclusief intervisie en 20 uur inclusief intervisie

Doelstelling

Na het volgen van de leertraject heeft de deelnemer een visie ontwikkeld op het gebied van ambulantisering. De deelnemer:-
• Kent het begrip ambulantisering en de consequenties van het invoeren van ambulantisering in de organisatie;
• Heeft inzicht in de visie op herstelondersteunende zorg en kan op basis hiervan een eigen visie vormen op herstel;
• Begrijpt de veranderingen in rol voor een ambulante hulpverlener ten opzichte van een klinisch hulpverlener en heeft inzicht in de dilemma’s van een ambulante werker.
• Heeft inzicht gekregen in de noodzakelijke kennis en vaardigheden van een ambulante werker en kent de hiaten in zijn/haar persoonlijke kennis en vaardigheden.

Opzet leertraject

Het leertraject bestaat uit zelfstudie materiaal. De inhoud en methoden zijn als volgt:
• Het onderwerp Ambulantisering wordt geïntroduceerd met videofragmenten;
• De e-learning module Inleiding ambulant werken, videofragmenten en een praktijkopdracht;
• De e-learning module Visie herstelondersteunende zorg en een praktijkopdracht over de presentatiebenadering;
• De e-learning module De veranderende rol van de hulpverlener inclusief summatieve toets, intervisie en de praktijkopdracht over privacy;
• De e-learning module De professional in de ambulante setting inclusief summatieve toets, intervisie en praktijkopdrachten over het betreffende onderwerp;
• Videofragmenten en verwijzingen naar een boek over de Nieuwe GGZ.

Accreditatie

Voor de modules in dit traject is apart, ds stuk voor stuk, accreditatie verleend. Klik op onderstaande links voor meer informatie:

 


 

Terug naar overzicht