ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over Trainershandleiding Blended leertraject eHealth

Trainershandleiding Blended leertraject eHealth

Doelgroep

Trainers die binnen hun organisaties een training verzorgen aan zorgprofessionals die eHealth binnen hun behandel- of begeleidingstaken benutten of gaan benutten (blended behandeling). De training is een onderdeel van het blended leertraject.

Opzet trainersinstructie

De trainersinstructie bevat de volgende onderdelen:

• Uitleg over de thema’s en de relevantie in het kader van de implementatie en de rol in het leertraject;
• Werkvormen per thema.

De trainer kan met het beschikbare materiaal van de e-learning en de bij het blended leertraject horende opdrachten zelfstandig een leertraject inrichten.

De volgende e-learning modules zijn onderdeel van dit blended leertraject:
- Basiscursus eHealth voor de GGZ
- Online communiceren in de GGZ

Focus leertraject

De primaire focus van het blended leertraject is het toerusten van de twee belangrijke actoren:

• de trainer, zodat deze met een instructie en werkvormen het personeel kan toerusten. 

• de medewerker dan wel groepen medewerkers, zodat zij de juiste attitude ontwikkelen van waaruit zij 
eHealth willen en kunnen toepassen. 


Het blended leertraject eHealth is onderdeel van het implementatieproces. Om eHealth in het dagelijkse werk te kunnen (gaan) gebruiken zijn kennis en vaardigheden nodig. Leren is daarom onderdeel van de implementatie.

Accreditatie

Een aanvraag van accreditatie voor dit blended traject doen de instellingen zelf.

Terug naar overzicht