ga naar twitterga naar facebook

 

Nieuws over Motiverende gespreksvoering 2

Motiverende gespreksvoering 2

Doelgroep

Doordat de doelgroep divers is, wordt in de module rekening gehouden met niveauverschillen. Deze worden duidelijk door de afname van de starttoets of 0-meting. Naar aanleiding van de resultaten in deze 0-meting wordt een passend leeradvies aangeboden aan de cursist. Dit leeradvies kan inhouden dat bepaalde onderdelen binnen de module overgeslagen worden.

Doorlooptijd

Leerdoel

De volgende hoofdleerdoelen worden in deze basismodule afgedekt:

Leertraject

Deze module maakt onderdeel uit van het blended leertraject Motiverende gespreksvoering. Binnen dit leertraject zijn naast 4 e-learning modulen, een handleiding voor de invulling van een training en een toets (uitgevoerd door NSPOH) beschikbaar. Zie voor meer informatie:

Accreditatie

Voor deze module is accreditatie verleend door de volgende kwaliteitsregisters:

Terug naar overzicht