ga naar twitterga naar facebook

Leertraject over POH-GGZ problematisch middelengebruik

2018-05-18

GGZ Ecademy leverde deze week het tweede leertraject op speciaal voor de doelgroep POH-GGZ. Het leertraject POH-GGZ problematisch middelengebruik kwam met gelden van Zilveren Kruis tot stand. In nauwe samenwerking met GGZ Ecademy leden Jellinek (Arkin) en Tactus werd een leertraject ontwikkeld dat een verdiepende aanvulling vormt op de onlangs gelanceerde website www.pohverslaving.nl. In de casuïstiek richt het leertraject zich op vroegsignalering en het bespreekbaar maken van problematisch middelengebruik.

Omdat het leertraject betaald is met gelden van derden, is het gratis beschikbaar voor iedereen. Geïnteresseerden kunnen via www.pohverslaving.nl toegang vragen tot het leertraject.

De POH-GGZ is een relatief nieuwe doelgroep die door GGZ Ecademy wordt bediend. Vorig jaar werd een basistraject voor de POH-GGZ opgeleverd, POH-GGZ Rol en positionering. In dit basistraject is vooral aandacht voor de inhoud en afbakening van de functie. Het zojuist opgeleverde traject richt zich, zoals de titel zegt op een bepaald aspect waarmee de POH-GGZ te maken krijgt in de praktijk.

Of er nog meer trajecten voor deze doelgroep zullen worden ontwikkeld, bepalen de leden van GGZ Ecademy. Vooralsnog staat er nog niets op de planning.

Terug naar vorige pagina

Lancering site Forensische Leerlijn op Symposium KFZ-producten

Lees meer...

Meer behoefte aan ggz professionals in de wijk

Lees meer...

Leerlijn Forensisch volop in ontwikkeling

Lees meer...

Leertraject BHV voor ggz opgeleverd

Lees meer...

Save the date: 14 november 2018 Kennismakingsdag GGZ Ecademy

Lees meer...

Verslag seminar oplossingen voor personeelstekort

Lees meer...

29 mei GGZ College ‘Gek of Geniaal’ : alles over autisme

Lees meer...

Seminar 13 juni Oplossingen voor het personeelstekort

Lees meer...

Gebruikersbijeenkomst Centraal leerplatfom

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten