ga naar twitterga naar facebook

Succesvolle implementatiebijeenkomst ‘voor’ en ‘door’ leden

2018-05-16

Leden van GGZ Ecademy weten elkaar meer en meer te vinden, ook buiten de reguliere ledenvergaderingen en klankbordgroepbijeenkomsten om. Zo leverden onlangs negentien mensen van zestien instellingen hun bijdrage aan een implementatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst, voor en door leden, is bedoeld om samen vraagstukken rond implementatie te bespreken en op zoek te gaan naar oplossingen.  Het was de tweede keer dat er een dergelijk samenzijn was. Aan de implementatiebijeenkomst kunnen klankbordgroepleden die zich bezighouden met het organiseren en faciliteren van e-learning deelnemen. Ook hun collega’s die betrokken zijn bij de implementatie zijn van harte welkom.

De deelnemers droegen voor deze bijeenkomst zelf onderwerpen aangedragen zoals:

Er is veel gediscussieerd en kennis uitgewisseld. Het verslag van deze bijeenkomst is voor de klankbordgroepleden beschikbaar en via de supportpagina te downloaden. Zij kunnen ook verder discussiëren over de genoemde onderwerpen in de communitygroepen op de supportpagina.

Op 14 november is er een volgende implementatiebijeenkomst. Klankbordgroepleden, opleidingscoördinatoren, projectleiders online leren, beheerders en ondersteuners van e-learning kunnen zich (na overleg met het klankbordgoeplid) aanmelden

Terug naar vorige pagina

Meer onderwijsinstellingen lid van GGZ Ecademy

Lees meer...

Besluit Regieverpleegkundige

Lees meer...

Veel nieuwe leerproducten opgeleverd

Lees meer...

Leertraject over Destigmatiserend werken

Lees meer...

Leden aan de slag met de Forensische leerlijn

Lees meer...

Samenwerking organisaties via scholing aan derden

Lees meer...

Groei leden uit het onderwijs, begeleid wonen en specialistische ggz.

Lees meer...

Nieuwe producten in thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen

Lees meer...

Gratis leerproducten beschikbaar

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten