ga naar twitterga naar facebook

Ontwikkeling Leerlijn LVB

2017-02-14

In de ggz is er grote behoefte aan meer scholing rond het omgaan met cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB). Daarom is GGZ Ecademy bezig materiaal te ontwikkelen rond LVB.

Alle leerproducten van GGZ Ecademy komen tot stand met medewerking van inhoudsdeskundigen. Deze inhoudsdeskundigen zijn vaak werkzaam bij een van de leden van GGZ Ecademy, maar ook kenniscentra en andere experts worden aangetrokken om een bijdrage te leveren aan de redactieraad.

In 2015 is, samen met kenniscentrum De Borg, een leerlijn opgesteld rond LVB (licht verstandelijke beperking). In de ggz bleek een kennishiaat te zitten rond LVB, waardoor veel cliënten met een licht verstandelijke beperking niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. In 2016 zijn twee basismodules rond LVB ontwikkeld, te weten:

Ook werd een begin gemaakt met maken van specifieke casuïstiek rond LVB en motiverende gespreksvoering.

Op 2 maart is de kick-off voor de ontwikkeling van het vierde leerproduct in de leerlijn LVB: Grondhouding ten opzichte van een licht verstandelijke beperking. Verwacht wordt dat deze e-learning-module in de tweede helft van 2017 beschikbaar zal zijn.

Terug naar vorige pagina

Vacature Procesbegeleider ontwikkelen e-learning

Lees meer...

Vacature Projectleider innovatietrajecten e-learning

Lees meer...

EFP en GGZ Ecademy lanceren de Forensische Leerlijn

Lees meer...

Ervaringen van studenten met leerproducten van GGZ Ecademy

Lees meer...

E-learning voor POH over problematisch middelengebruik: nu geaccrediteerd

Lees meer...

Sinterklaasquiz voor leden

Lees meer...

Sprekers kennismakingsdag 2018 bekend

Lees meer...

Meer inzicht krijgen in de impact van stigma!

Lees meer...

10 mbo- en hbo scholen van start met leerproducten van GGZ Ecademy

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten