ga naar twitterga naar facebook

Ontwikkeling Leerlijn LVB

2017-02-14

In de ggz is er grote behoefte aan meer scholing rond het omgaan met cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB). Daarom is GGZ Ecademy bezig materiaal te ontwikkelen rond LVB.

Alle leerproducten van GGZ Ecademy komen tot stand met medewerking van inhoudsdeskundigen. Deze inhoudsdeskundigen zijn vaak werkzaam bij een van de leden van GGZ Ecademy, maar ook kenniscentra en andere experts worden aangetrokken om een bijdrage te leveren aan de redactieraad.

In 2015 is, samen met kenniscentrum De Borg, een leerlijn opgesteld rond LVB (licht verstandelijke beperking). In de ggz bleek een kennishiaat te zitten rond LVB, waardoor veel cliënten met een licht verstandelijke beperking niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. In 2016 zijn twee basismodules rond LVB ontwikkeld, te weten:

Ook werd een begin gemaakt met maken van specifieke casuïstiek rond LVB en motiverende gespreksvoering.

Op 2 maart is de kick-off voor de ontwikkeling van het vierde leerproduct in de leerlijn LVB: Grondhouding ten opzichte van een licht verstandelijke beperking. Verwacht wordt dat deze e-learning-module in de tweede helft van 2017 beschikbaar zal zijn.

Terug naar vorige pagina

Leertraject BHV voor ggz opgeleverd

Lees meer...

Save the date: 14 november 2018 Kennismakingsdag GGZ Ecademy

Lees meer...

Verslag seminar oplossingen voor personeelstekort

Lees meer...

29 mei GGZ College ‘Gek of Geniaal’ : alles over autisme

Lees meer...

Seminar 13 juni Oplossingen voor het personeelstekort

Lees meer...

Gebruikersbijeenkomst Centraal leerplatfom

Lees meer...

15.555 geregistreerde gebruikers op het Centraal leerplatfom van GGZ Ecademy

Lees meer...

Leden maken actief gebruik van community, helpdesk en kennisbank op de supportsite

Lees meer...

Het is mogelijk om events te registeren en beheren in het centraal leerplatform

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten