ga naar twitterga naar facebook

GGZ Ecademy en The Next Page werken samen aan e-learning meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de GGZ

2013-05-30

‘Huiselijk geweld en kindermishandeling sneller signaleren’

Begeleiders in de GGZ kennen hun cliënten erg goed en komen steeds meer bij de mensen thuis. Doordat zij de thuissituatie van hun cliënt beter leren kennen, worden zij nog eerder geconfronteerd met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.  Omdat begeleiders in de GGZ vaak met risicogroepen te maken hebben, is het uiterst belangrijk dat ze leren hoe ze huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen signaleren. De GGZ Ecademy, een samenwerkingsverband waarin 32 GGZ-instellingen samenwerken aan het ontwikkelen van goede en relevante e-learning, gaat een online cursus van The Next Page in het aanbod opnemen waarin medewerkers binnen de GGZ leren werken met de meldcode.

In de online cursus “Werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de GGZ” leren GGZ-professionals hoe ze kindermishandeling en huiselijk geweld kunnen signaleren. Daarnaast leren zij wat hun rol is in het omgaan met (vermoedens van) huiselijk geweld. Om ervoor te zorgen dat de casuistiek binnen de cursus aansluit bij de situaties die behandelaren en begeleiders in de GGZ tegenkomen, heeft de GGZ Ecademy aan haar leden gevraagd experts aan te leveren die een rol spelen in het ontwikkelen van de cursus. Daarnaast is ook brancheorganisatie GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) betrokken bij de ontwikkeling. Op dit moment wordt gewerkt aan de module, die in september opgeleverd zal worden en dan beschikbaar zal komen voor de ca. 60.000 medewerkers van de 32 GGZ-instellingen die lid zijn van de GGZ Ecademy. Hiervoor hebben GGZ Ecademy en The Next Page een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De overige GGZ-instellingen kunnen de module tegen betaling bestellen via www.thenextpage.nl. De online cursus zal twee uur duren, sluit af met een kennistoets en is geaccrediteerd.  Meer informatie en een demo van de cursus bekijkt u via de website van The Next Page.

“De GGZ Ecademy is verheugd om met de inhoudelijke expertise van The Next Page de e-learning over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling via deze unieke samenwerking vorm te geven,” aldus Arjan Pronk, projectleider GGZ Ecademy. “Zo’n 80% van de Spoedeisende Hulp -  en kinderafdelingen van ziekenhuizen en meer dan de helft van alle huisartsenposten in ons land werkt inmiddels met onze e-learning cursussen. “Uit onderzoek van het UMCU is gebleken dat verpleegkundigen na het volgen van deze scholing kindermishandeling eerder en beter signaleren”, zegt Lidy Boone, directeur van The Next Page. Daarnaast blijkt ook dat professionals, die werken volgens een meldcode, vaker actie ondernemen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling, dan professionals die zonder meldcode werken.

Vanaf 1 juli van dit jaar geldt de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle organisaties en zelfstandig beroepsbeoefenaren die werken met kinderen en ouders worden geacht over een meldcode te beschikken en hiernaar te handelen. Scholing is een belangrijke randvoorwaarde om te werken met een dergelijk stappenplan en werkgevers moeten hun medewerkers hierin faciliteren. Met de online cursussen van The Next Page voldoen professionals en organisaties aan deze verplichting.

 

 

Terug naar vorige pagina

Besluit Regieverpleegkundige

Lees meer...

Veel nieuwe leerproducten opgeleverd

Lees meer...

Leertraject over Destigmatiserend werken

Lees meer...

Leden aan de slag met de Forensische leerlijn

Lees meer...

Samenwerking organisaties via scholing aan derden

Lees meer...

Groei leden uit het onderwijs, begeleid wonen en specialistische ggz.

Lees meer...

Nieuwe producten in thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen

Lees meer...

Gratis leerproducten beschikbaar

Lees meer...

Seminar Werken in de ggz 3.0

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten