ga naar twitterga naar facebook

Subsidie vervolgproject toegekend

2012-11-12

Het O&O-fonds GGZ heeft een subsidieaanvraag voor het vervolgproject van de GGZ Ecademy gehonoreerd. Het OOfGGZ stimuleert ons initiatief door een subsidie van €200.000 toe te kennen.

Uit eerdere contacten (o.a. met GGZ Nederland en ZonMw) werd al duidelijk dat de GGZ Ecademy in de branche als een belangrijk initiatief wordt gezien. Ook het O&O-fonds GGZ geeft nu aan de opzet en de ontwikkeling van de GGZ Ecademy een heel goed initiatief te vinden. In hun reactie lezen we:

'Sociale partners vinden de GGZ Ecademy heel belangrijk voor de ggz . Men hoopt dat hierdoor daadwerkelijk meer aan scholing gedaan gaat worden, zodat werkgevers en werknemers hier beter van worden en dat de opleidingen voor ggz-medewerkers hierdoor toegankelijker worden.’

Het OOfGGZ vraagt een nul- en effectmeting uit te voeren en eind 2013 een evaluatie aan te leveren over de resultaten van het inzetten van e-learning modulen van de GGZ Ecademy. Op basis van deze evaluatie zal het bestuur bezien of en hoeveel extra financiering gegeven wordt voor de GGZ Ecademy.
 

Terug naar vorige pagina

Vacature Procesbegeleider ontwikkelen e-learning

Lees meer...

Vacature Projectleider innovatietrajecten e-learning

Lees meer...

EFP en GGZ Ecademy lanceren de Forensische Leerlijn

Lees meer...

Ervaringen van studenten met leerproducten van GGZ Ecademy

Lees meer...

E-learning voor POH over problematisch middelengebruik: nu geaccrediteerd

Lees meer...

Sinterklaasquiz voor leden

Lees meer...

Sprekers kennismakingsdag 2018 bekend

Lees meer...

Meer inzicht krijgen in de impact van stigma!

Lees meer...

10 mbo- en hbo scholen van start met leerproducten van GGZ Ecademy

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten