ga naar twitterga naar facebook

Laatste berichten

EFP en GGZ Ecademy lanceren de Forensische Leerlijn

GGZ Ecademy heeft in samenwerking met het EFP en met gelden van KFZ de Forensische Leerlijn ontwikkeld. Met deze leerlijn ontstaat een mooi aanbod waarvan cursisten uit het gehele forensische veld gratis gebruik kunnen maken. 


Lees verder...

Ervaringen van studenten met leerproducten van GGZ Ecademy

Momenteel hebben 4700 studenten van voornamelijk verpleegkundige en social work opleidingen toegang tot de leerproducten van GGZ Ecademy.  De eerste ervaringen zijn positief. Veel gebruikte producten zijn: motiverende gespreksvoering, psychopathologie, persoonlijkheidsstoornissen, stemmingsstoornissen en de leerproducten over herstel.


Lees verder...

E-learning voor POH over problematisch middelengebruik: nu geaccrediteerd

De korte en gratis e-learning ‘POH-GGZ problematisch middelengebruik’ is nu officieel geaccrediteerd!


Lees verder...

Sinterklaasquiz voor leden

Net als de twee voorgaande jaren brengt GGZ Ecademy ook nu in de week voorafgaande aan intocht van Sinterklaas een Sinterklaasquiz op de markt. Deze is speciaal voor leden.


Lees verder...

Sprekers kennismakingsdag 2018 bekend

Wil je je nog aanmelden voor de kennismakingsdag van GGZ Ecademy dan is dat nu nog mogelijk!


Lees verder...


Alle berichten

Meer inzicht krijgen in de impact van stigma!

Lees meer...

10 mbo- en hbo scholen van start met leerproducten van GGZ Ecademy

Lees meer...

Branchegroepen leveren input voor Ontwikkelprogramma 2019

Lees meer...

Transitiecoach LVB opgeleverd

Lees meer...

GGZ College over HIC

Lees meer...

Lancering site Forensische Leerlijn op Symposium KFZ-producten

Lees meer...

Meer behoefte aan ggz professionals in de wijk

Lees meer...

Leerlijn Forensisch volop in ontwikkeling

Lees meer...

Leertraject BHV voor ggz opgeleverd

Lees meer...

Save the date: 14 november 2018 Kennismakingsdag GGZ Ecademy

Lees meer...

Verslag seminar oplossingen voor personeelstekort

Lees meer...

29 mei GGZ College ‘Gek of Geniaal’ : alles over autisme

Lees meer...

Seminar 13 juni Oplossingen voor het personeelstekort

Lees meer...

Gebruikersbijeenkomst Centraal leerplatfom

Lees meer...

15.555 geregistreerde gebruikers op het Centraal leerplatfom van GGZ Ecademy

Lees meer...

Leden maken actief gebruik van community, helpdesk en kennisbank op de supportsite

Lees meer...

Het is mogelijk om events te registeren en beheren in het centraal leerplatform

Lees meer...

Scholingsproducten rond Autismespectrumstoornis opgeleverd

Lees meer...

Opleidingstraject transitiecoach LVB

Lees meer...

Leertraject over POH-GGZ problematisch middelengebruik

Lees meer...

Cyclisch leren bij medicatieverstrekking

Lees meer...

Succesvolle implementatiebijeenkomst ‘voor’ en ‘door’ leden

Lees meer...

Experts gezocht voor redactieraden

Lees meer...

Dit gaan we de komende maanden ontwikkelen

Lees meer...

Accreditatiepunten voor herregistratie? Wees op tijd!

Lees meer...

Nu online: OuderschapsKID Psychische problemen & ouderschap

Lees meer...

Terugblik GGZ College over Psychoses

Lees meer...

Webinar over events in het CLP

Lees meer...

GGZ Ecademy en scholen gaan intensief samenwerken

Lees meer...

Druk bezochte inspiratiemiddag voor klankbordgroepleden

Lees meer...

Opgeleverd: Werkplekondersteuning CGT bij middelengebruik

Lees meer...

GGZ College over Psychosen

Lees meer...

Seminar e-mental health in opleidingen; nu en in de toekomst

Lees meer...

Samen werken is samen delen

Lees meer...

Mbo- en hbo instellingen kunnen gebruikmaken van netwerk en materialen van GGZ Ecademy

Lees meer...

Leerlijn Forensisch volop in ontwikkeling

Lees meer...

Leerlijn Zichtbaar vakmanschap in ontwikkeling

Lees meer...

Leertraject Privacy en Informatieveiligheid opgeleverd

Lees meer...

Indrukwekkende ervaringsverhalen tijdens seminar

Lees meer...

Terugblik conferentie ‘Video in de Zorg’

Lees meer...

Seminar over en met ervaringsdeskundigheid

Lees meer...

Mooie gesprekken met de branches

Lees meer...

Trainingen en leergangen GGZ Ecademy najaar 2017

Lees meer...

Supportsite LIVE

Lees meer...

Train-de-trainer Werkbegeleiding

Lees meer...

Terugblik Kennismakingsdag GGZ Ecademy

Lees meer...

Terugblik GGZ College Suïcidepreventie

Lees meer...

Conferentie Video in de Zorg

Lees meer...

Kennismakingsdag GGZ Ecademy 1 november

Lees meer...

Film Of ik gek ben wint Amerikaanse prijs

Lees meer...

Kennisuitwisseling op inspiratiedag

Lees meer...

Leerlijnen in ontwikkeling

Lees meer...

Upcoming GGZ College Suïcidepreventie

Lees meer...

Meldcode mag meer aandacht

Lees meer...

Scholenproject voortgezet

Lees meer...

Implementatietoolkit centraal leerplatform

Lees meer...

Branchegroepbijeenkomsten najaar 2017

Lees meer...

Terugblik Trends in de ggz

Lees meer...

Vacature Secretarieel medewerker (gesloten!)

Lees meer...

Vacature Opleidingsondersteuner/applicatiebeheerder (gesloten!)

Lees meer...

Train-de-trainer Werkbegeleiding groot succes!

Lees meer...

Te ontwikkelen producten

Lees meer...

Inleiding verslavingsproblematiek

Lees meer...

Seminar 14 juni : Trends in de GGZ

Lees meer...

GGZ College 13 juni: Beperkt begrepen

Lees meer...

Samenwerking met Expertisecentrum Forensische Psychiatrie

Lees meer...

Samenwerking Extra Strong verlengd

Lees meer...

Leergang Werkplekleren start 8 september

Lees meer...

GGZ College over eetstoornissen nu online te kijken

Lees meer...

GGZ Ecademy verwelkomt nieuwe leden

Lees meer...

Terugblik seminar Werken=Leren

Lees meer...

Seminar in teken van Werkplekleren

Lees meer...

GGZ Ecademy organiseert nu ook trainingen

Lees meer...

Voorbehouden en risicovolle handelingen

Lees meer...

Centraal Leerplatform

Lees meer...

Seminars 2017

Lees meer...

GGZ College

Lees meer...

Prioriteren onderwerpen: focusgroepen & branchegroepen

Lees meer...

Ontwikkeling Leerlijn LVB

Lees meer...

Terugblik op seminar Blik Vooruit.

Lees meer...

Samenwerkingsverband GGZ Ecademy – Resultaten Scoren

Lees meer...

Blended leertraject Werkbegeleiding

Lees meer...

Veel belangstelling bij lustrumviering GGZ Ecademy

Lees meer...

Project GGZ Ecademy 2014-2015

Lees meer...

Basismodule Oplossingsgericht werken live

Lees meer...

Geslaagde kennismaking met nieuwe (leer)producten

Lees meer...

Module Gegevensuitwisseling in Bemoeizorg

Lees meer...

Vruchtbare bijeenkomst rond KJP

Lees meer...

Seminar Nieuwe Leerproducten en Omgevingen

Lees meer...

Blended Leertraject Medicatie (HBO Agoog)

Lees meer...

Verkenning in de jeugd-ggz

Lees meer...

Eerste Pilot nieuwe leerplatform afgerond

Lees meer...

Warme zomer voor Project Samenwerking Scholen

Lees meer...

Oplevering Trainershandleiding Blended Leertraject eHealth

Lees meer...

Expertgroepen actief betrokken

Lees meer...

Leergang Blended Learning succesvol

Lees meer...

Module Bipolaire stoornissen ingekocht

Lees meer...

Gebruikersgroepen voortaan expertgroepen

Lees meer...

Geslaagd seminar Leven lang leren

Lees meer...

Vacature Functioneel Applicatiebeheerder E-learning / Ondersteuner

Lees meer...

E-learning module Systeem gericht werken opgeleverd

Lees meer...

Film Of ik gek ben interessant voor leden

Lees meer...

Subsidie voor project Extra Strong

Lees meer...

Seminar Leven Lang Leren in de GGZ

Lees meer...

Nieuw Blended Traject Infectieziekten in de GGZ

Lees meer...

Module Persoonlijkheidsstoornissen opgeleverd

Lees meer...

Leergang Blended Learning van start

Lees meer...

16.000 modules gevolgd, gemiddeld cijfer: 7,2

Lees meer...

Voorbereiding jaarlijkse zomer-update begonnen

Lees meer...

Kennisdeling door middel van videoproject

Lees meer...

GGZ Ecademy participeert in nieuwe projectaanvragen

Lees meer...

Update modules Psychopathologie

Lees meer...

Symposium Augeo

Lees meer...

Aankondiging: Leven Lang Leren in de GGZ

Lees meer...

Hands-On hulp voor GGZ Ecademy-leden

Lees meer...

Verslag gebruikersgroep over Meldcode

Lees meer...

Nieuwe module over stemmingsstoornissen

Lees meer...

Kick-off Samenwerkingsproject Scholen groot succes!

Lees meer...

Nieuw: Module (Be)handelen naar de wet in de Jeugdhulp

Lees meer...

Geslaagd seminar met livestream

Lees meer...

Seminar GGZ Ecademy te volgen via livestream

Lees meer...

Seminar Effectief Blended leren

Lees meer...

Verdiepingscursussen rond Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Lees meer...

Vacatures GGZ Ecademy i.v.m. nieuwe ambities

Lees meer...

E-learning module live: (Wettelijke) kaders in de forensische zorg

Lees meer...

Congres Motiverende gespreksvoering

Lees meer...

70:20:10 in de GGZ: stof tot nadenken

Lees meer...

Modules over ambulantisering live

Lees meer...

GGZ Ecademy organiseert seminar over 70:20:10

Lees meer...

Nieuw: E-learning-module Somatische Screening en Leefstijlinterventies

Lees meer...

E-learning module CrisisMonitor beschikbaar via GGZ Ecademy

Lees meer...

Seminar Blended leertrajecten

Lees meer...

Trainingen persoonlijke ontwikkeling in eigen LMS

Lees meer...

GGZ Ecademy bekijkt leerportalen tijdens 4de seminar

Lees meer...

Coordinator Ontwikkeling en onderzoek

Lees meer...

GGZ Ecademy presenteert op symposium van I&HR

Lees meer...

GGZ Ecademy zoekt Coordinator Implementatie

Lees meer...

GGZ Ecademy zoekt Coordinator Innovatie

Lees meer...

GGZ Ecademy bekijkt diverse werkvormen in e-learning tijdens 3e seminar

Lees meer...

GGZ Ecademy levert e-learningmodule over infectieziekten

Lees meer...

GGZ Ecademy levert module over verslaving en verslavende middelen

Lees meer...

GGZ Ecademy organiseert seminar E-learning effectief implementeren

Lees meer...

Lievegoed sluit aan bij GGZ Ecademy

Lees meer...

GGNet sluit zich aan bij GGZ Ecademy

Lees meer...

Nieuw! GGZ Ecademy videoportaal

Lees meer...

GGZ Ecademy zet volgende stap

Lees meer...

GGZ Ecademy organiseert eerste seminar

Lees meer...

GGZ Ecademy organiseert eerste seminar

Lees meer...

Danae maakt filmopname bij Arkin

Lees meer...

GGZ Ecademy introduceert tien gebruikersgroepen

Lees meer...

Presentatie GGZ Ecademy op Festival Forensische Zorg

Lees meer...

GGZ Ecademy levert basismodule Omgaan met geneesmiddelen

Lees meer...

GGZ Ecademy levert variant op module Psychopathologie, speciaal voor RIBWs

Lees meer...

GGZ Ecademy levert update e-learningmodule Dubbele diagnose

Lees meer...

E-learningmodule Somatiek en verslaving vanaf vandaag beschikbaar

Lees meer...

GGZ Ecademy organiseert informatiesessie voor potentiele leden

Lees meer...

GGZ Ecademy ontwikkelt e-learningmodule Omgaan met geneesmiddelen

Lees meer...

GGZ Ecademy werkt aan module Somatiek en verslaving

Lees meer...

"Practice what you preach" zegt TinQwise

Lees meer...

GGZ Ecademy maakt afspraak over gebruik e-learningaanbod GoodHabitz

Lees meer...

Eerste gebruikersbijeenkomst GGZ Ecademy succesvol verlopen

Lees meer...

GGZ Ecademy organiseert gebruikersdag BHV

Lees meer...

GGZ Ecademy: volwassen platform voor kennisdeling

Lees meer...

GGZ Ecademy levert zomerupdate

Lees meer...

Leden GGZ Ecademy kiezen onderwerpen voor nieuwe modulen

Lees meer...

GGZ Ecademy levert e-learning module Ouder(s)ondersteuning

Lees meer...

GGZ Ecademy en The Next Page leveren e-learning meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de GGZ

Lees meer...

L&M, partner van de GGZ Ecademy

Lees meer...

Uitbreiding website GGZ Ecademy

Lees meer...

GGZ Ecademy levert zomerupdate

Lees meer...

GGZ Ecademy levert module Inleiding op cognitieve gedragstherapie

Lees meer...

GGZ Ecademy levert module BHV i.s.m. Instituut voor Veiligheid en Milieu

Lees meer...

E-learningmodule Herstelondersteunend werken beschikbaar bij GGZ Ecademy

Lees meer...

GGZ Ecademy levert e-learningmodule FACT

Lees meer...

E-learningmodule Interculturele zorg opgeleverd

Lees meer...

Fier Fryslan en The Next Page lanceren gratis e-module huwelijksdwang

Lees meer...

Meer leren in de GGZ

Lees meer...

GGZ Ecademy en The Next Page werken samen aan e-learning meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de GGZ

Lees meer...

Eerste negen modulen GGZ Ecademy geaccrediteerd bij V&VN

Lees meer...

GGZ Ecademy levert module Motiverende gespreksvoering

Lees meer...

E-learning meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: The Next Page en GGZ Ecademy werken samen

Lees meer...

GGZ Ecademy ontwikkelt e-learning module Ouder(s)ondersteuning

Lees meer...

GGZ Ecademy met 32 leden op weg naar definitieve samenwerkingsvorm

Lees meer...

GGzE, Summa college en Trifier werken samen in ontwikkeling van e-learning

Lees meer...

GGZ Ecademy ontwikkelt modulen FACT en HOZ

Lees meer...

Frans Vermeulen overleden

Lees meer...

Samenwerking GGZ Ecademy met GGzE en Tilburg University

Lees meer...

Femke en Kees versterken GGZ Ecademy

Lees meer...

Vacature GGZ Ecademy

Lees meer...

Eerste modulen geaccrediteerd

Lees meer...

L&M host leeromgeving

Lees meer...

Nieuwe modulen in ontwikkeling

Lees meer...

Subsidie vervolgproject toegekend

Lees meer...

GGZ Ecademy groeit onstuimig

Lees meer...

GGZ instellingen continueren samenwerking

Lees meer...

Preview e-learning op 13 juni

Lees meer...

Eerste modulen in juni beschikbaar

Lees meer...

Werving nieuwe leden

Lees meer...

GGZ Ecademy online

Lees meer...

Redactieraden van start

Lees meer...